john giusti
50-59
john giusti
# 31 of 24,100
561 Points

Challenge Totals

Miles 447
Calories 19,252
Score 2,147
 • April 30, 2014

  19.1
  Miles
  853
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  7.44 mi in 29:21
  11.53 mi in 44:08
 • April 29, 2014

  11.6
  Miles
  539
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 44:49
 • April 28, 2014

  31.7
  Miles
  1,363
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  20.02 mi in 1:25:06
  11.53 mi in 44:45
 • April 27, 2014

  20.1
  Miles
  855
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  20.02 mi in 1:18:52
 • April 26, 2014

  18.6
  Miles
  827
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  6.98 mi in 25:02
  11.53 mi in 44:42
 • April 25, 2014

  30.1
  Miles
  1,301
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  6.91 mi in 27:57
  11.53 mi in 45:27
  11.53 mi in 49:59
 • April 24, 2014

  23.1
  Miles
  1,051
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 46:58
  11.53 mi in 48:19
 • April 23, 2014

  11.6
  Miles
  526
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 48:04
 • April 21, 2014

  20.1
  Miles
  861
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  20.02 mi in 1:19:41
 • April 19, 2014

  23.1
  Miles
  1,037
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 48:25
  11.53 mi in 50:17
 • April 18, 2014

  20.1
  Miles
  847
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  20.02 mi in 1:20:52
 • April 17, 2014

  20.1
  Miles
  846
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  20.02 mi in 1:21:22
 • April 16, 2014

  16.6
  Miles
  720
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  5.00 mi in 17:44
  11.53 mi in 47:41
 • April 15, 2014

  16.6
  Miles
  711
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  5.00 mi in 18:23
  11.53 mi in 47:46
 • April 14, 2014

  16.6
  Miles
  693
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  1.02 mi in 3:19
  5.43 mi in 20:22
  10.01 mi in 41:21
 • April 13, 2014

  17.3
  Miles
  682
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  12.18 mi in 49:54
  5.00 mi in 18:42
 • April 12, 2014

  13.6
  Miles
  610
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  2.03 mi in 6:54
  11.53 mi in 48:32
 • April 11, 2014

  12.2
  Miles
  557
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  7.60 mi in 31:05
  4.53 mi in 20:14
 • April 10, 2014

  12.2
  Miles
  513
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  12.18 mi in 48:51
 • April 9, 2014

  18.2
  Miles
  772
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  1.02 mi in 3:21
  10.01 mi in 40:35
  6.98 mi in 25:52
 • April 8, 2014

  12.3
  Miles
  510
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  10.16 mi in 43:44
  2.03 mi in 6:45
 • April 7, 2014

  13.6
  Miles
  593
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  2.03 mi in 7:13
  11.53 mi in 50:07
 • April 6, 2014

  14.6
  Miles
  561
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  1.02 mi in 3:27
  13.51 mi in 49:32
 • April 5, 2014

  10.1
  Miles
  489
  Calories
  2,147
  Score
  Completed Rides
  10.01 mi in 42:48
 • April 3, 2014

  9.4
  Miles
  360
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  2.36 mi in 8:00
  6.98 mi in 27:28
 • April 2, 2014

  9.4
  Miles
  365
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  2.36 mi in 8:25
  6.98 mi in 26:34
 • April 1, 2014

  4.5
  Miles
  167
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  1.02 mi in 3:34
  3.37 mi in 12:08