Douglas Wisniewski
40-49
Douglas Wisniewski
# 95 of 24,100
357 Points

Challenge Totals

Miles 326
Calories 14,304
Score 0
 • April 30, 2014

  19.2
  Miles
  867
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  7.60 mi in 35:49
  11.53 mi in 46:02
 • April 29, 2014

  17.5
  Miles
  771
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  5.00 mi in 16:33
  11.53 mi in 45:22
 • April 28, 2014

  17.1
  Miles
  840
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 46:12
  4.53 mi in 18:43
 • April 27, 2014

  15.0
  Miles
  657
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  13.50 mi in 46:18
 • April 26, 2014

  14.1
  Miles
  656
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 44:49
 • April 25, 2014

  20.1
  Miles
  899
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  20.02 mi in 1:17:06
 • April 24, 2014

  17.0
  Miles
  734
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 43:06
 • April 23, 2014

  16.1
  Miles
  708
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 44:11
 • April 21, 2014

  14.0
  Miles
  606
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  13.50 mi in 46:22
 • April 18, 2014

  15.0
  Miles
  618
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  13.50 mi in 48:01
 • April 16, 2014

  14.0
  Miles
  682
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.03 mi in 42:41
 • April 15, 2014

  13.1
  Miles
  585
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  12.18 mi in 46:06
 • April 14, 2014

  12.0
  Miles
  580
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.03 mi in 42:44
 • April 11, 2014

  15.0
  Miles
  648
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  13.50 mi in 46:59
 • April 10, 2014

  13.1
  Miles
  564
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  10.67 mi in 37:50
 • April 7, 2014

  14.1
  Miles
  638
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  11.53 mi in 44:26
 • April 6, 2014

  16.0
  Miles
  669
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  13.51 mi in 46:17
 • April 4, 2014

  15.0
  Miles
  628
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  13.50 mi in 48:04
 • April 3, 2014

  13.0
  Miles
  535
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  12.18 mi in 50:09
 • April 2, 2014

  20.1
  Miles
  799
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  20.02 mi in 1:32:32
 • April 1, 2014

  15.0
  Miles
  600
  Calories
  0
  Score
  Completed Rides
  13.50 mi in 50:21