Kathie Pitman
60-69
Kathie Pitman
# 648 of 1,409
1 of 21 completed

Challenge Totals

Miles 14
Calories 428
Score 0
Tour
Time
Evening Bliss
Evening Bliss
2.3 mi
--
Lost Trail
Lost Trail
2.9 mi
--
Rolling Thunder
Rolling Thunder
1.0 mi
4:41
Farmers Bluff
Farmers Bluff
6.9 mi
--
Dragon Fire
Dragon Fire
5.0 mi
--
Oh Mama
Oh Mama
7.8 mi
--
Rough Rider
Rough Rider
8.3 mi
--
Moody Ambush
Moody Ambush
5.4 mi
--
Stump Puller
Stump Puller
6.9 mi
--
Fruitdale
Fruitdale
4.4 mi
--
Sunday Afternoon
Sunday Afternoon
7.0 mi
--
Quicksilver
Quicksilver
6.3 mi
--
Monkey Pass
Monkey Pass
9.5 mi
--
Billy Goat Falls
Billy Goat Falls
5.3 mi
--
Redwood Dash
Redwood Dash
1.5 mi
--
Pyramid Mountain
Pyramid Mountain
13.5 mi
--
Alpine Splash
Alpine Splash
2.9 mi
--
Campus Loop
Campus Loop
2.0 mi
--
Stormy Hollow
Stormy Hollow
7.4 mi
--
Rabbit Run
Rabbit Run
2.3 mi
--
City Express
City Express
4.5 mi
--
 • July 2, 2014

  9.40 Miles
  298 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 21:43
  4.40 mi in 26:48
 • July 1, 2014

  4.08 Miles
  121 Calories
  0 Score
  Rides
  4.08 mi in 20:23