Allan Thomas
70-79
Allan Thomas
# 252 of 26,426
212 Miles

Challenge Totals

Miles 197
Calories 8,242
Score 0
 • November 30, 2015

  10.56 Miles
  443 Calories
  0 Score
  Rides
  2.36 mi in 8:25
  2.91 mi in 10:31
  2.93 mi in 12:19
  2.36 mi in 8:17
 • November 29, 2015

  19.38 Miles
  794 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:21
  1.02 mi in 3:37
  2.03 mi in 6:35
  3.37 mi in 11:31
  4.42 mi in 15:00
  4.01 mi in 14:17
  1.50 mi in 4:36
  2.03 mi in 6:58
 • November 27, 2015

  5.00 Miles
  198 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 17:40
 • November 25, 2015

  10.67 Miles
  464 Calories
  0 Score
  Rides
  10.67 mi in 41:36
 • November 24, 2015

  5.37 Miles
  247 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 21:29
 • November 23, 2015

  8.38 Miles
  329 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 30:25
 • November 22, 2015

  5.00 Miles
  199 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 17:39
 • November 21, 2015

  10.01 Miles
  484 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 41:56
 • November 20, 2015

  6.33 Miles
  259 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 22:48
 • November 19, 2015

  6.98 Miles
  299 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 25:58
 • November 18, 2015

  5.06 Miles
  199 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:10
  2.03 mi in 7:03
  2.03 mi in 6:53
 • November 17, 2015

  9.54 Miles
  385 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 35:54
 • November 16, 2015

  6.01 Miles
  253 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 22:47
 • November 13, 2015

  8.38 Miles
  329 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 30:11
 • November 12, 2015

  5.43 Miles
  235 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 20:41
 • November 11, 2015

  8.37 Miles
  325 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 11:30
  5.00 mi in 17:09
 • November 10, 2015

  6.91 Miles
  276 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 24:51
 • November 9, 2015

  7.44 Miles
  326 Calories
  0 Score
  Rides
  7.44 mi in 27:50
 • November 8, 2015

  5.53 Miles
  276 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:14
  4.53 mi in 21:41
 • November 7, 2015

  7.58 Miles
  280 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:14
  1.02 mi in 3:30
  2.03 mi in 7:00
  1.50 mi in 5:02
  2.03 mi in 6:51
 • November 6, 2015

  24.39 Miles
  968 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:09
  2.36 mi in 8:31
  2.91 mi in 10:34
  3.37 mi in 11:47
  2.93 mi in 11:49
  4.42 mi in 14:56
  4.01 mi in 14:49
  2.36 mi in 8:25
 • November 5, 2015

  8.38 Miles
  355 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 29:34
 • November 4, 2015

  6.01 Miles
  251 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 22:57
 • November 2, 2015

  9.54 Miles
  395 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 34:53
 • November 1, 2015

  5.37 Miles
  249 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 21:09