James Gordon Maxey
60-69
James Gordon Maxey
# 40 of 574
5,008 Calories

Challenge Totals

Miles 136
Calories 4,850
Score 0
 • January 27, 2016

  8.42 Miles
  301 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 6:06
  2.03 mi in 8:43
  5.37 mi in 36:46
 • January 26, 2016

  4.42 Miles
  134 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 19:02
 • January 25, 2016

  10.01 Miles
  396 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 1:06:04
 • January 21, 2016

  10.16 Miles
  398 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 1:06:49
 • January 20, 2016

  5.84 Miles
  213 Calories
  0 Score
  Rides
  2.91 mi in 13:04
  2.93 mi in 17:49
 • January 19, 2016

  0.71 Miles
  23 Calories
  0 Score
  Rides
  0.71 mi in 3:38
 • January 18, 2016

  5.43 Miles
  187 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 29:33
 • January 16, 2016

  4.01 Miles
  136 Calories
  0 Score
  Rides
  4.01 mi in 20:56
 • January 14, 2016

  4.42 Miles
  124 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 21:39
 • January 12, 2016

  13.50 Miles
  447 Calories
  0 Score
  Rides
  13.50 mi in 1:07:14
 • January 11, 2016

  6.98 Miles
  246 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 33:00
 • January 10, 2016

  12.41 Miles
  430 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 24:39
  6.98 mi in 37:28
 • January 9, 2016

  6.91 Miles
  234 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 32:36
 • January 8, 2016

  5.00 Miles
  157 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 21:44
 • January 7, 2016

  2.00 Miles
  59 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:07
  1.00 mi in 4:04
 • January 6, 2016

  13.24 Miles
  435 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 29:48
  6.91 mi in 35:26
 • January 5, 2016

  5.37 Miles
  202 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 30:57
 • January 4, 2016

  11.99 Miles
  482 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 27:02
  4.53 mi in 31:53
  2.03 mi in 9:11
 • January 3, 2016

  7.22 Miles
  265 Calories
  0 Score
  Rides
  7.22 mi in 35:23
 • January 2, 2016

  2.36 Miles
  75 Calories
  0 Score
  Rides
  2.36 mi in 11:06