Edward Orton
20-29
Edward Orton
# 13 of 1,261
204 Points

Challenge Totals

Miles 175
Calories 8,057
Score 0
 • November 30, 2017

  10.67 Miles
  482 Calories
  0 Score
  Rides
  10.67 mi in 34:56
 • November 29, 2017

  10.16 Miles
  485 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 34:51
 • November 27, 2017

  10.16 Miles
  485 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 35:00
 • November 25, 2017

  11.03 Miles
  532 Calories
  0 Score
  Rides
  11.03 mi in 37:48
 • November 24, 2017

  1.97 Miles
  114 Calories
  0 Score
  Rides
  1.97 mi in 7:35
 • November 23, 2017

  10.01 Miles
  477 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 34:38
 • November 20, 2017

  10.01 Miles
  467 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 35:32
 • November 18, 2017

  10.67 Miles
  477 Calories
  0 Score
  Rides
  10.67 mi in 35:30
 • November 16, 2017

  13.50 Miles
  578 Calories
  0 Score
  Rides
  13.50 mi in 46:35
 • November 15, 2017

  10.01 Miles
  465 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 35:08
 • November 14, 2017

  10.01 Miles
  481 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 36:34
 • November 13, 2017

  10.16 Miles
  484 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 35:31
 • November 12, 2017

  13.51 Miles
  568 Calories
  0 Score
  Rides
  13.51 mi in 44:39
 • November 11, 2017

  8.38 Miles
  356 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 27:14
 • November 9, 2017

  7.60 Miles
  355 Calories
  0 Score
  Rides
  7.60 mi in 26:11
 • November 8, 2017

  7.60 Miles
  352 Calories
  0 Score
  Rides
  7.60 mi in 26:31
 • November 6, 2017

  7.87 Miles
  376 Calories
  0 Score
  Rides
  7.87 mi in 27:50
 • November 2, 2017

  7.22 Miles
  321 Calories
  0 Score
  Rides
  7.22 mi in 26:16
 • November 1, 2017

  3.91 Miles
  183 Calories
  0 Score
  Rides
  3.91 mi in 14:34