Ki Broughton
30-39
Ki Broughton
# 122 of 277
3 Points

Challenge Totals

Miles 13
Calories 418
Score 0
 • June 20, 2021

  1.02 Miles
  29 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 5:04
 • June 18, 2021

  2.00 Miles
  69 Calories
  0 Score
  Rides
  0.95 mi in 5:38
  1.05 mi in 5:22
 • June 14, 2021

  2.00 Miles
  64 Calories
  0 Score
  Rides
  2.00 mi in 9:36
 • June 13, 2021

  4.42 Miles
  130 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 20:46
 • June 11, 2021

  2.07 Miles
  62 Calories
  0 Score
  Rides
  2.07 mi in 10:52
 • June 10, 2021

  2.91 Miles
  92 Calories
  0 Score
  Rides
  2.91 mi in 14:51
 • June 3, 2021

  2.03 Miles
  57 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 10:31