Anytime Fitness - Benalla
  Benalla, Australia
Anytime Fitness - Benalla
# 659 of 1,070
19,866 Calories

Challenge Totals

Riders 7
# Bikes 1
Miles 264
Miles / Bike 264
Calories 19,866
Calories / Bike 19,866
Score 3,742,738
Guest Calories 6,592
Rank
Rider
Calories
1
  30-39
8,909
2
  40-49
2,287
3
  50-59
1,321
4
  30-39
417
5
  20-29
236
6
  30-39
94
7
  Under 20
11
1 to 7 of 7