Anytime Fitness - Benalla
  Benalla, Australia
Anytime Fitness - Benalla
# 11 of 70
100 Points

Challenge Totals

Riders 11
# Bikes 1
Miles 333
Miles / Bike 333
Calories 13,860
Calories / Bike 13,860
Score 12,796
Rank
Rider
Stage Race
1
  30-39
7:35:31
2
  40-49
2 of 21
3
  60-69
1 of 21
3
  50-59
1 of 21
3
  40-49
1 of 21
6
0 of 21
6
0 of 21
6
  40-49
0 of 21
6
  40-49
0 of 21
6
  20-29
0 of 21
6
  20-29
0 of 21
1 to 11 of 11