Gold's Gym - Fredericksburg
  Fredericksburg, VA
Gold's Gym - Fredericksburg
# 5 of 8
1,700 Points

Challenge Totals

Riders 14
# Bikes 2
Miles 616
Miles / Bike 308
Calories 31,573
Calories / Bike 15,787
Points 1,700
Points / Bike 850
Score 2,609,697
Guest Points 600
Rank
Rider
Points
1
  50-59
500
2
  60-69
300
3
  40-49
200
4
  60-69
100
5
  50-59
0
5
  50-59
0
5
  60-69
0
5
  40-49
0
5
  40-49
0
5
  50-59
0
5
  20-29
0
5
  30-39
0
5
  20-29
0
5
  60-69
0
1 to 14 of 14