Gold's Gym - Fredericksburg
  Fredericksburg, VA
Gold's Gym - Fredericksburg
# 14 of 16
800 Points

Challenge Totals

Riders 13
# Bikes 2
Miles 544
Miles / Bike 272
Calories 29,185
Calories / Bike 14,593
Points 800
Points / Bike 400
Score 3,409,396
Guest Points 200
Rank
Rider
Points
1
  40-49
100
1
  40-49
100
1
  50-59
100
1
  50-59
100
1
  50-59
100
1
  50-59
100
7
  40-49
0
7
0
7
  40-49
0
7
  60-69
0
7
  50-59
0
7
  60-69
0
7
  40-49
0
1 to 13 of 13