Anytime Fitness - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Anytime Fitness - Elizabethton
# 2 of 95
102,208 Calories

Challenge Totals

Riders 31
# Bikes 2
Miles 2,200
Miles / Bike 1,100
Calories 102,208
Calories / Bike 51,104
Score 3,314,692
Guest Calories 40,152
Rank
Rider
Calories
1
  70-79
25,002
2
  60-69
7,859
3
  40-49
5,923
4
  20-29
4,907
5
  20-29
2,512
6
  30-39
2,437
7
  70-79
2,069
8
  20-29
1,960
9
  20-29
1,282
10
  30-39
1,188
11
  20-29
1,038
12
1,022
13
  50-59
860
14
  20-29
783
15
674
16
  30-39
436
17
  50-59
400
18
  30-39
396
19
  30-39
375
20
  30-39
291
21
  20-29
134
22
  20-29
112
23
  20-29
83
24
  50-59
74
25
  40-49
61
26
  20-29
47
27
  60-69
38
28
  60-69
33
29
  20-29
32
30
  40-49
27
31
  Under 20
0
1 to 31 of 31