Anytime Fitness - Hobe Sound
  Hobe Sound, FL
Anytime Fitness - Hobe Sound
# 38 of 95
28,366 Calories

Challenge Totals

Riders 6
# Bikes 2
Miles 515
Miles / Bike 257
Calories 28,366
Calories / Bike 14,183
Score 43,240,981
Guest Calories 14,699
Rank
Rider
Calories
1
  50-59
8,671
2
p 2
  60-69
2,391
3
  60-69
1,261
4
  60-69
832
5
  60-69
397
6
  50-59
116
1 to 6 of 6