Anytime Fitness - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Anytime Fitness - Elizabethton
# 9 of 103
12,920,566 Dragon Fit

Challenge Totals

Riders 24
# Bikes 2
Miles 860
Miles / Bike 430
Calories 50,734
Calories / Bike 25,367
Score 12,920,566
Guest Dragon Fit 593,378
Rank
Rider
Dragon Fit
1
  40-49
4,182,004
2
  30-39
3,788,948
3
  50-59
2,113,673
4
787,777
5
  20-29
522,437
6
  20-29
275,015
7
  30-39
244,583
8
  40-49
129,405
9
  20-29
108,815
10
  50-59
101,425
11
  40-49
50,690
12
  50-59
22,416
13
0
13
  40-49
0
13
  70-79
0
13
  20-29
0
13
  60-69
0
13
  30-39
0
13
  30-39
0
13
  20-29
0
13
  60-69
0
13
  30-39
0
13
  30-39
0
13
  40-49
0
1 to 24 of 24