Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 6 of 17
4.00:20:49 Time

Challenge Totals

Riders 13
# Bikes 2
Miles 1,329
Miles / Bike 664
Calories 53,297
Calories / Bike 26,649
Score 1,725,639
Guest Time 2.12:56:57
Rank
Rider
Time
1
10:09:29
2
  40-49
9:06:40
3
  60-69
5:13:42
4
  50-59
2:59:08
5
  50-59
2:02:48
6
  30-39
2:00:15
7
  50-59
1:51:24
8
  40-49
34:24
9
  40-49
33:59
10
  30-39
22:38
11
R M
  50-59
12:38
12
  40-49
11:25
13
  20-29
5:22
1 to 13 of 13