Anytime Fitness - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Anytime Fitness - Elizabethton
# 1 of 68
128,138 Calories

Challenge Totals

Riders 23
# Bikes 2
Miles 2,664
Miles / Bike 1,332
Calories 128,138
Calories / Bike 64,069
Score 2,461,234
Guest Calories 30,428
Rank
Rider
Calories
1
  70-79
27,305
2
  70-79
23,844
3
  40-49
10,451
4
  60-69
7,167
5
  30-39
6,632
6
  40-49
4,923
7
  40-49
3,902
8
  40-49
2,472
9
  40-49
1,987
10
  30-39
1,616
11
  50-59
1,518
12
  20-29
1,251
13
  40-49
1,181
14
997
15
  60-69
776
16
  30-39
538
17
  40-49
345
18
  60-69
315
19
214
20
  20-29
107
21
  70-79
101
22
  30-39
51
23
  20-29
17
1 to 23 of 23