Anytime Fitness - Whitecourt
  Whitecourt, Canada
Anytime Fitness - Whitecourt
# 32 of 164
35,142 Calories

Challenge Totals

Riders 10
# Bikes 2
Miles 923
Miles / Bike 462
Calories 35,142
Calories / Bike 17,571
Score 1,685,464
Guest Calories 23,010
Rank
Rider
Calories
1
  30-39
3,463
2
  50-59
2,059
3
  20-29
1,838
4
  30-39
1,805
5
  50-59
1,094
6
  40-49
1,027
7
  30-39
486
8
  30-39
321
9
  40-49
33
10
  20-29
5
1 to 10 of 10