Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 2 of 6
1,400 Points

Challenge Totals

Riders 22
# Bikes 3
Miles 1,682
Miles / Bike 561
Calories 66,847
Calories / Bike 22,282
Points 1,400
Points / Bike 467
Score 3,595,739
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  30-39
600
2
  30-39
200
3
  20-29
100
3
  20-29
100
3
  30-39
100
3
  30-39
100
3
  20-29
100
3
  40-49
100
9
  50-59
0
9
  40-49
0
9
  40-49
0
9
0
9
  30-39
0
9
  30-39
0
9
  30-39
0
9
  30-39
0
9
  40-49
0
9
  30-39
0
9
  20-29
0
9
  20-29
0
9
  20-29
0
9
0
1 to 22 of 22