Anytime Fitness - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Anytime Fitness - Elizabethton
# 2 of 174
80,602 Calories

Challenge Totals

Riders 23
# Bikes 2
Miles 1,899
Miles / Bike 949
Calories 80,602
Calories / Bike 40,301
Score 444,603
Guest Calories 21,920
Rank
Rider
Calories
1
  70-79
17,309
2
  50-59
13,781
3
  40-49
4,234
4
  50-59
3,605
5
  40-49
3,077
6
  30-39
2,723
7
  30-39
2,081
8
  60-69
2,004
9
  70-79
1,774
10
  50-59
1,610
11
  20-29
1,518
12
  40-49
1,355
13
  60-69
894
14
  40-49
564
15
  40-49
480
16
377
17
  30-39
353
18
  50-59
247
19
  70-79
222
20
  30-39
165
21
  20-29
164
22
  Under 20
87
23
  70-79
58
1 to 23 of 23