Anytime Fitness - Whitecourt
  Whitecourt, Canada
Anytime Fitness - Whitecourt
# 75 of 174
17,379 Calories

Challenge Totals

Riders 8
# Bikes 2
Miles 459
Miles / Bike 230
Calories 17,379
Calories / Bike 8,690
Score 968,004
Guest Calories 14,323
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
1,101
2
  50-59
800
3
  30-39
753
4
  30-39
159
5
  30-39
83
6
  20-29
68
7
  20-29
66
8
  20-29
26
1 to 8 of 8