Workout Anytime - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Workout Anytime - Elizabethton
# 8 of 24
4,504,030 Dragon Fit

Challenge Totals

Riders 37
# Bikes 2
Miles 910
Miles / Bike 455
Calories 34,675
Calories / Bike 17,338
Score 4,504,030
Guest Dragon Fit 1,293,710
Rank
Rider
Dragon Fit
1
  20-29
665,550
2
  50-59
559,540
3
  20-29
369,490
4
  30-39
271,990
5
  30-39
208,450
6
  Under 20
174,870
7
  20-29
172,020
8
  20-29
155,230
9
  20-29
118,680
10
  20-29
110,500
11
  30-39
78,300
12
  20-29
77,310
13
  Under 20
71,270
14
  20-29
35,200
15
  Under 20
27,870
16
  30-39
27,790
17
  100+
26,290
18
  40-49
23,000
19
  30-39
17,520
20
13,900
21
  50-59
5,550
22
  60-69
0
22
  50-59
0
22
  20-29
0
22
  50-59
0
22
  60-69
0
22
  20-29
0
22
  20-29
0
22
  40-49
0
22
  50-59
0
22
  60-69
0
22
  40-49
0
22
  Under 20
0
22
  30-39
0
22
  70-79
0
22
  30-39
0
22
  50-59
0
1 to 37 of 37