University of South Dakota
  Vermillion, SD
University of South Dakota
# 38 of 154
231 Miles / Bike

Challenge Totals

Riders 12
# Bikes 2
Miles 462
Miles / Bike 231
Calories 18,954
Calories / Bike 9,477
Score 2,863,023
Guest Miles 208
Rank
Rider
Miles
1
  20-29
159
2
  70-79
59
3
  50-59
17
4
  70-79
9
5
  20-29
4
6
  Under 20
3
7
  Under 20
2
8
  60-69
0
8
  50-59
0
8
  50-59
0
8
  20-29
0
8
  Under 20
0
1 to 12 of 12