Workout Anytime - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Workout Anytime - Elizabethton
# 8 of 31
1,100 Points

Challenge Totals

Riders 25
# Bikes 2
Miles 379
Miles / Bike 190
Calories 13,076
Calories / Bike 6,538
Points 1,100
Points / Bike 550
Score 632,310
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  60-69
500
2
  50-59
300
3
  20-29
100
3
  20-29
100
3
  20-29
100
6
  60-69
0
6
  20-29
0
6
  20-29
0
6
  20-29
0
6
  Under 20
0
6
  Under 20
0
6
  60-69
0
6
  Under 20
0
6
  20-29
0
6
  20-29
0
6
  20-29
0
6
  40-49
0
6
  Under 20
0
6
  20-29
0
6
  40-49
0
6
  20-29
0
6
  30-39
0
6
  30-39
0
6
  Under 20
0
6
  70-79
0
1 to 25 of 25