Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 1 of 18
1,127 Points

Challenge Totals

Riders 14
# Bikes 3
Miles 1,642
Miles / Bike 547
Calories 64,059
Calories / Bike 21,353
Points 1,127
Points / Bike 376
Score 530,412
Guest Points 545
Rank
Rider
Points
1
  40-49
267
2
  40-49
131
3
  20-29
55
4
  40-49
44
5
  20-29
29
6
  30-39
23
7
  30-39
11
8
  20-29
7
9
  50-59
6
10
N T
  30-39
5
11
  30-39
2
11
  30-39
2
13
  20-29
0
13
  30-39
0
1 to 14 of 14