Anytime Fitness - Scottsboro
  Scottsboro, AL
Anytime Fitness - Scottsboro
# 70 of 95
109 Points

Challenge Totals

Riders 11
# Bikes 2
Miles 180
Miles / Bike 90
Calories 7,432
Calories / Bike 3,716
Points 109
Points / Bike 55
Score 881,160
Guest Points 74
Rank
Rider
Points
1
  40-49
18
2
  40-49
12
3
  20-29
4
4
  50-59
1
5
  40-49
0
5
  20-29
0
5
  50-59
0
5
  50-59
0
5
  30-39
0
5
  50-59
0
5
  50-59
0
1 to 11 of 11