Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 10 of 23
2.13:45:19 Time

Challenge Totals

Riders 17
# Bikes 2
Miles 825
Miles / Bike 413
Calories 31,110
Calories / Bike 15,555
Score 553,360
Guest Time 1.07:46:46
Rank
Rider
Time
1
  50-59
16:46:27
2
  40-49
3:41:27
3
  60-69
1:52:32
4
  60-69
1:20:47
5
56:15
6
  40-49
47:56
7
45:09
8
  20-29
44:14
9
40:20
10
  60-69
37:54
11
  20-29
25:09
12
  20-29
25:00
13
  60-69
17:56
14
R M
  50-59
12:52
15
  40-49
8:45
16
  20-29
8:12
17
  40-49
7:38
1 to 17 of 17