Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 9 of 10
2 Miles / Bike

Challenge Totals

Riders 0
# Bikes 2
Miles 3
Miles / Bike 2
Calories 226
Calories / Bike 113
Score 70,420
Guest Miles 3
Rank
Rider
Miles