Workout Anytime - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Workout Anytime - Elizabethton
# 22 of 27
4,715 Calories / Bike

Challenge Totals

Riders 11
# Bikes 2
Miles 262
Miles / Bike 131
Calories 9,429
Calories / Bike 4,715
Score 556,650
Guest Calories 5,746
Rank
Rider
Calories
1
  20-29
2,406
2
  20-29
266
3
  60-69
254
4
  20-29
212
5
  30-39
198
6
  60-69
98
7
  30-39
81
8
  30-39
57
9
  Under 20
53
10
  20-29
31
11
  50-59
27
1 to 11 of 11