Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 4 of 5
3,450 Calories / Bike

Challenge Totals

Riders 3
# Bikes 3
Miles 256
Miles / Bike 85
Calories 10,350
Calories / Bike 3,450
Score 353,095
Guest Calories 7,597
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
1,700
2
  30-39
953
3
  20-29
100
1 to 3 of 3