Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 9 of 30
334 Miles / Bike

Challenge Totals

Riders 5
# Bikes 2
Miles 668
Miles / Bike 334
Calories 26,777
Calories / Bike 13,389
Score 94,720
Guest Miles 199
Rank
Rider
Miles
1
  60-69
458
2
  20-29
5
3
R M
  50-59
3
3
  20-29
3
5
  20-29
0
1 to 5 of 5