Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 8 of 26
520 Points

Challenge Totals

Riders 6
# Bikes 1
Miles 847
Miles / Bike 847
Calories 32,276
Calories / Bike 32,276
Points 520
Points / Bike 520
Score 409,680
Guest Points 165
Rank
Rider
Points
1
  60-69
257
2
  50-59
74
3
  30-39
18
4
  50-59
6
5
  20-29
0
5
  50-59
0
1 to 6 of 6