Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 9 of 24
400 Points

Challenge Totals

Riders 8
# Bikes 2
Miles 1,029
Miles / Bike 515
Calories 40,010
Calories / Bike 20,005
Points 400
Points / Bike 200
Score 152,150
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  60-69
300
2
  60-69
100
3
  50-59
0
3
  30-39
0
3
  20-29
0
3
  30-39
0
3
  50-59
0
3
  40-49
0
1 to 8 of 8