Workout Anytime - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Workout Anytime - Elizabethton
# 35 of 56
368 Miles

Challenge Totals

Riders 6
# Bikes 1
Miles 368
Miles / Bike 368
Calories 12,720
Calories / Bike 12,720
Score 121,450
Guest Miles 303
Rank
Rider
Miles
1
24
2
  50-59
20
3
  Under 20
9
4
  60-69
8
5
  40-49
2
6
  30-39
1
1 to 6 of 6