Douglas Wisniewski
40-49
Douglas Wisniewski
# 95 of 24,482
357 Points

Challenge Totals

Miles 326
Calories 14,304
Score 0
 • April 30, 2014

  19.13 Miles
  865 Calories
  0 Score
  Rides
  7.60 mi in 35:49
  11.53 mi in 46:02
 • April 29, 2014

  17.51 Miles
  770 Calories
  0 Score
  Rides
  5.53 mi in 18:48
  0.45 mi in 1:24
  11.53 mi in 45:22
 • April 28, 2014

  17.03 Miles
  840 Calories
  0 Score
  Rides
  11.53 mi in 46:12
  5.50 mi in 24:47
 • April 27, 2014

  15.00 Miles
  658 Calories
  0 Score
  Rides
  15.00 mi in 52:31
 • April 26, 2014

  14.03 Miles
  653 Calories
  0 Score
  Rides
  14.03 mi in 53:29
 • April 25, 2014

  20.02 Miles
  896 Calories
  0 Score
  Rides
  20.02 mi in 1:17:06
 • April 24, 2014

  17.03 Miles
  734 Calories
  0 Score
  Rides
  17.03 mi in 1:03:42
 • April 23, 2014

  16.10 Miles
  709 Calories
  0 Score
  Rides
  16.10 mi in 1:01:01
 • April 21, 2014

  14.01 Miles
  607 Calories
  0 Score
  Rides
  14.01 mi in 48:13
 • April 18, 2014

  15.02 Miles
  618 Calories
  0 Score
  Rides
  15.02 mi in 55:37
 • April 16, 2014

  14.03 Miles
  682 Calories
  0 Score
  Rides
  14.03 mi in 59:51
 • April 15, 2014

  13.06 Miles
  585 Calories
  0 Score
  Rides
  13.06 mi in 49:40
 • April 14, 2014

  12.01 Miles
  580 Calories
  0 Score
  Rides
  12.01 mi in 47:08
 • April 11, 2014

  15.04 Miles
  648 Calories
  0 Score
  Rides
  15.04 mi in 54:48
 • April 10, 2014

  13.05 Miles
  564 Calories
  0 Score
  Rides
  13.05 mi in 47:55
 • April 7, 2014

  14.06 Miles
  639 Calories
  0 Score
  Rides
  14.06 mi in 54:24
 • April 6, 2014

  16.03 Miles
  670 Calories
  0 Score
  Rides
  16.03 mi in 57:13
 • April 4, 2014

  15.03 Miles
  628 Calories
  0 Score
  Rides
  15.03 mi in 55:18
 • April 3, 2014

  13.03 Miles
  535 Calories
  0 Score
  Rides
  13.03 mi in 54:13
 • April 2, 2014

  20.02 Miles
  798 Calories
  0 Score
  Rides
  20.02 mi in 1:32:32
 • April 1, 2014

  15.01 Miles
  601 Calories
  0 Score
  Rides
  15.01 mi in 59:19