Thomas Mon
40-49
Thomas Mon
# 1,370 of 43,538
500 Points

Challenge Totals

Miles 126
Calories 5,299
Score 0
 • February 29, 2020

  10.86 Miles
  428 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 25:37
  5.43 mi in 22:38
 • February 22, 2020

  11.81 Miles
  542 Calories
  0 Score
  Rides
  11.81 mi in 56:51
 • February 21, 2020

  9.45 Miles
  415 Calories
  0 Score
  Rides
  9.45 mi in 45:59
 • February 19, 2020

  18.30 Miles
  825 Calories
  0 Score
  Rides
  18.30 mi in 1:25:04
 • February 16, 2020

  11.53 Miles
  539 Calories
  0 Score
  Rides
  11.53 mi in 50:41
 • February 15, 2020

  13.00 Miles
  493 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 28:44
  2.36 mi in 9:07
  3.73 mi in 14:55
 • February 14, 2020

  12.18 Miles
  492 Calories
  0 Score
  Rides
  12.18 mi in 59:11
 • February 12, 2020

  12.13 Miles
  419 Calories
  0 Score
  Rides
  3.75 mi in 17:03
  8.38 mi in 36:20
 • February 8, 2020

  7.44 Miles
  327 Calories
  0 Score
  Rides
  7.44 mi in 31:08
 • February 4, 2020

  7.99 Miles
  282 Calories
  0 Score
  Rides
  2.48 mi in 10:45
  4.01 mi in 19:09
  1.50 mi in 4:57
 • February 3, 2020

  11.51 Miles
  531 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 27:33
  4.53 mi in 23:55