Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 3 of 27
3,700 Points

Challenge Totals

Riders 13
# Bikes 2
Miles 1,196
Miles / Bike 598
Calories 49,952
Calories / Bike 24,976
Points 3,700
Points / Bike 1,850
Score 137,486
Guest Points 300
Rank
Rider
Points
1
1,300
2
  70-79
1,200
3
  60-69
400
4
  20-29
200
5
  60-69
100
5
  50-59
100
5
  50-59
100
8
  50-59
0
8
  40-49
0
8
  60-69
0
8
  30-39
0
8
  60-69
0
8
  50-59
0
1 to 13 of 13