Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 4 of 26
1,927 Miles

Challenge Totals

Riders 18
# Bikes 2
Miles 1,927
Miles / Bike 963
Calories 80,962
Calories / Bike 40,481
Score 5,487,216
Guest Miles 862
Rank
Rider
Miles
1
  40-49
255
2
  40-49
169
3
160
4
  50-59
122
5
  50-59
99
6
  40-49
85
7
  60-69
51
8
  40-49
26
9
  Under 20
18
10
  40-49
17
11
  50-59
16
12
  50-59
13
13
  30-39
10
14
  30-39
8
15
  50-59
6
16
R M
  50-59
5
17
  50-59
3
18
0
1 to 18 of 18