Anytime Fitness - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Anytime Fitness - Elizabethton
# 3 of 160
1,028 Points

Challenge Totals

Riders 18
# Bikes 2
Miles 1,408
Miles / Bike 704
Calories 62,667
Calories / Bike 31,333
Points 1,028
Points / Bike 514
Score 1,060,576
Guest Points 249
Rank
Rider
Points
1
  70-79
146
2
  40-49
140
3
  60-69
108
4
  70-79
97
5
  40-49
89
6
  40-49
62
7
  30-39
41
8
  40-49
35
9
  30-39
16
10
  60-69
15
11
  40-49
12
12
10
13
  20-29
6
14
  20-29
2
15
  50-59
0
15
  20-29
0
15
  60-69
0
15
  20-29
0
1 to 18 of 18