Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 9 of 50
1,300 Points

Challenge Totals

Riders 21
# Bikes 3
Miles 1,378
Miles / Bike 459
Calories 54,542
Calories / Bike 18,181
Points 1,300
Points / Bike 433
Score 1,488,197
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  30-39
600
2
  30-39
200
2
  30-39
200
2
  20-29
200
5
  40-49
100
6
0
6
  40-49
0
6
0
6
  20-29
0
6
  30-39
0
6
  50-59
0
6
  40-49
0
6
  30-39
0
6
  20-29
0
6
  20-29
0
6
  30-39
0
6
  20-29
0
6
  20-29
0
6
  30-39
0
6
  20-29
0
6
  30-39
0
1 to 21 of 21