Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 11 of 18
4.06:34:57 Time

Challenge Totals

Riders 15
# Bikes 2
Miles 1,415
Miles / Bike 708
Calories 57,945
Calories / Bike 28,973
Score 552,980
Guest Time 2.16:29:59
Rank
Rider
Time
1
  60-69
18:25:56
2
  50-59
3:47:08
3
  40-49
3:41:40
4
  60-69
2:57:49
5
  40-49
2:33:43
6
  50-59
2:29:23
7
R M
  50-59
1:02:08
8
  40-49
51:20
9
  40-49
41:20
10
  50-59
26:48
11
  50-59
20:36
12
  50-59
19:02
13
  40-49
15:30
14
  50-59
7:48
15
  50-59
4:47
1 to 15 of 15