Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 8 of 29
557 Miles / Bike

Challenge Totals

Riders 12
# Bikes 2
Miles 1,113
Miles / Bike 557
Calories 46,503
Calories / Bike 23,252
Score 688,311
Guest Miles 802
Rank
Rider
Miles
1
  50-59
157
2
  60-69
40
3
  40-49
29
3
  50-59
29
5
26
6
  50-59
10
7
R M
  50-59
7
7
  30-39
7
9
  30-39
2
9
  50-59
2
9
K K
  30-39
2
12
  40-49
0
1 to 12 of 12