Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 4 of 14
15,485 Calories / Bike

Challenge Totals

Riders 17
# Bikes 3
Miles 1,186
Miles / Bike 395
Calories 46,455
Calories / Bike 15,485
Score 1,396,779
Guest Calories 38,495
Rank
Rider
Calories
1
  30-39
1,972
2
  30-39
1,000
3
  40-49
951
4
  30-39
913
5
  20-29
538
6
  20-29
486
7
  30-39
457
8
  30-39
353
9
  40-49
268
10
  20-29
173
11
  20-29
150
12
143
13
  30-39
139
14
  20-29
131
15
  20-29
119
16
  30-39
86
17
  30-39
83
1 to 17 of 17