Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 12 of 20
2.17:57:13 Time

Challenge Totals

Riders 4
# Bikes 2
Miles 892
Miles / Bike 446
Calories 36,335
Calories / Bike 18,168
Score 180,395
Guest Time 2.04:52:38
Rank
Rider
Time
1
  60-69
8:51:37
2
  60-69
3:23:06
3
  40-49
39:51
4
R M
  50-59
10:01
1 to 4 of 4