Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 22 of 31
600 Points

Challenge Totals

Riders 7
# Bikes 2
Miles 1,045
Miles / Bike 522
Calories 40,465
Calories / Bike 20,233
Points 600
Points / Bike 300
Score 160,040
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  60-69
200
1
200
3
  40-49
100
3
  50-59
100
5
  60-69
0
5
  60-69
0
5
  40-49
0
1 to 7 of 7