Workout Anytime - Milton
  Milton, GA
Workout Anytime - Milton
# 22 of 31
466 Miles

Challenge Totals

Riders 17
# Bikes 2
Miles 466
Miles / Bike 233
Calories 17,079
Calories / Bike 8,540
Score 116,440
Guest Miles 158
Rank
Rider
Miles
1
  50-59
62
2
  50-59
50
3
  30-39
42
4
  20-29
39
5
  50-59
18
6
  50-59
17
6
  40-49
17
8
  30-39
15
9
  20-29
13
10
  40-49
8
10
  50-59
8
12
  50-59
4
13
  30-39
3
13
  50-59
3
13
  50-59
3
13
  20-29
3
17
  40-49
2
1 to 17 of 17