Gold's Gym - Eagles Landing
  Stockbridge, GA
Gold's Gym - Eagles Landing
# 23 of 27
405 Points

Challenge Totals

Riders 12
# Bikes 2
Miles 996
Miles / Bike 498
Calories 36,390
Calories / Bike 18,195
Points 405
Points / Bike 203
Score 269,150
Guest Points 296
Rank
Rider
Points
1
  50-59
51
2
  40-49
26
3
  30-39
14
4
  40-49
7
5
  50-59
5
6
  40-49
2
6
  20-29
2
8
  40-49
1
8
  30-39
1
10
  20-29
0
10
  20-29
0
10
  30-39
0
1 to 12 of 12