Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 15 of 31
1,900 Points

Challenge Totals

Riders 28
# Bikes 2
Miles 1,575
Miles / Bike 788
Calories 63,672
Calories / Bike 31,836
Points 1,900
Points / Bike 950
Score 4,729,500
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
800
2
  60-69
200
3
  60-69
100
3
  40-49
100
3
  30-39
100
3
  60-69
100
3
  50-59
100
3
100
3
  20-29
100
3
  30-39
100
3
  60-69
100
12
  50-59
0
12
  40-49
0
12
  50-59
0
12
  60-69
0
12
  50-59
0
12
  60-69
0
12
0
12
  40-49
0
12
  30-39
0
12
  20-29
0
12
  20-29
0
12
  30-39
0
12
  40-49
0
12
  40-49
0
12
  20-29
0
12
  40-49
0
12
  40-49
0
1 to 28 of 28