Anytime Fitness - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Anytime Fitness - Elizabethton
# 27 of 136
8,370 Calories / Bike

Challenge Totals

Riders 6
# Bikes 2
Miles 399
Miles / Bike 200
Calories 16,740
Calories / Bike 8,370
Score 630,173
Guest Calories 12,414
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
1,541
2
  50-59
1,232
3
  20-29
487
4
  20-29
480
5
  70-79
371
6
  50-59
215
1 to 6 of 6