Gold's Gym - Eagles Landing
  Stockbridge, GA
Gold's Gym - Eagles Landing
# 2 of 19
1,600 Points

Challenge Totals

Riders 5
# Bikes 2
Miles 695
Miles / Bike 348
Calories 27,189
Calories / Bike 13,595
Points 1,600
Points / Bike 800
Score 546,050
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  20-29
1,000
2
  50-59
400
3
  20-29
100
3
  20-29
100
5
  20-29
0
1 to 5 of 5