Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 17 of 23
280,060 Dragon Fit

Challenge Totals

Riders 4
# Bikes 1
Miles 964
Miles / Bike 964
Calories 38,170
Calories / Bike 38,170
Score 280,060
Guest Dragon Fit 259,690
Rank
Rider
Dragon Fit
1
  20-29
19,100
2
  100+
1,270
3
  60-69
0
3
  60-69
0
1 to 4 of 4